Subskrybuj zawartość

W dniu 19.04.2019 r. (piątek)  Dziekanat czynny do godz. 12.00

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zaprasza na XIII Międzynarodową Konferencją Zachód - Wschód, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r w Auli Wykładowej im. Prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uwaga studenci III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, EDD oraz III roku specjalności higiena stomatologiczna. 

Studenci ww lat są zwolnieni z zaplanowanych na ten dzień zajęć, jednak zobowiązani do uczestnictwa w organizowanej Konferencji.

Program Konferencji 

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!

Szanowni Państwo,

od 19 listopada mogą się Państwo zapoznawać z kursem e-learningowym w ramach przedmiotu Laboratorium Rozwoju Umiejętności Komunikacyjnych.

Kurs jest dostępny po zalogowaniu się na platformie e-learningowej e-learning.wum.edu.pl.

2. Kurs składa się z 6 modułów i ankiety.

Moduły 1 i 2 będą są udostępnione od 19.11 do 12.12 do godziny 23.55,
Moduły 3-6 będą udostępnione od 27.11 do 12.12 do godziny 23.55

 

Na zakończenie e-zajęć należy wykonać zadanie zaliczające - znajduje się w 6 module. 
Termin przesłania odpowiedzi to 12.12 godzina 23:55.


Proszę zapoznać się ze z regulaminem zajęć oraz informacją, jak wykonywać materiały e-learningowe.

Wszystkie te informacje są dostępne w kursie.

 

 

Łączę wyrazy szacunku

dr Antonina Doroszewska

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane studentom kierunków medycznych.

Pakiet INTER Student obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW. Ochrona działa na całym świecie. Produkt można kupić przez internet oraz dopasować okres ochrony do własnych potrzeb.

Więcej informacji o ubezpieczeniach znajdziecie Państwo w załącznikach: