Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zaprasza na XIII Międzynarodową Konferencją Zachód - Wschód, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r w Auli Wykładowej im. Prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uwaga studenci III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, EDD oraz III roku specjalności higiena stomatologiczna. 

Studenci ww lat są zwolnieni z zaplanowanych na ten dzień zajęć, jednak zobowiązani do uczestnictwa w organizowanej Konferencji.

Program Konferencji