1. Rada Programowa WLD
  2. Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  3. Komisja ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich
  4. Komisja Rekrutacyjna
  5. Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w jęz. angielskim
  6. Komisja Nostryfikacyjna