Kierownik 

mgr Urszula Kordosz 

pokój 213
e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl
e-mail: stomatologia@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 13
faks: (0-22) 572 02 73

Zastępca Kierownika 

Iwona Lipka 
pokój 201 B 
tel.: (0-22) 572 02 93
e-mail:  iwona.lipka@wum.edu.pl

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  

mgr Katarzyna Soćko

pokój 201

e-mail: katarzyna.socko@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 45

- sprawy studentów I, II, III, IV roku
mgr Krystyna Kijewska
pokój 201
e-mail: krystyna.kijewska@wum.edu.pl 

tel.: (0-22) 572 02 74
- sprawy studentów V rok
- zaświadczenia o średniej z ocen (absolwenci)
- zaświadczenia ZUS

 mgr Karolina Wysowska
 
pokój 201B

 e-mail: karolina.wysowska@wum.edu.pl
 tel.: (0-22) 572 02 51

- English Dentistry Division
- nostryfikacje dyplomów

Kierunek Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne: Higiena Stomatologiczna  
Małgorzata Mścichowska
pokój 201
e-mail: malgorzata.mscichowska@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 39
- sprawy studentów kierunku 
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna
- plany studiów, plany zajęć kierunku
  techniki dentystyczne,
  zdrowie publiczne, specjalność: 
  higiena stomatologiczna
Pensum, Plany studiów, plany zajęć 
Magdalena Rojek 
pokój 213 
e-mail: magdalena.rojek@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 43 
- pensum dydaktyczne jednostek 
- plany studiów kierunek lekarsko-dentystyczny
- plany zajęć kierunek lekarsko-dentystyczny
Stopnie i tytuły naukowe  
Iwona Lipka 
pokój 201 B 
tel.: (0-22) 572 02 93
e-mail: iwona.lipka@wum.edu.pl
Przewody doktorskie  
Iwona Lipka 
pokój 201 B 
tel.: (0-22) 572 02 93
e-mail: iwona.lipka@wum.edu.pl
Samodzielne stanowisko ds. finasowo-administracyjnych  
Ewa Czernikiewicz
pokój 213
e-mail: ewa.czernikiewicz@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 572 02 38