Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska            

Dziekan Wydziału
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 213
faks: (0-22) 57 20 273
e-mail: elzbieta.mierzwinska-nastalska@wum.edu.pl 

                                                   
 Prof. dr hab n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

 Prodziekan do spraw dydaktyczno-wychowawczych
 ul. Żwirki i Wigury 61, pok.201A 
 02-091 Warszawa
 tel.: (0-22) 57 20 213
 faks: (0-22) 57 20 273
 e-mail: dorota.olczak-kowalczyk@wum.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

Prodziekan do spraw nauki

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 201A
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 213
faks: (0-22) 57 20 273
e-mail: michal.ciurzynski@wum.edu.pl


Prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą

 ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 201A

 02-091 Warszawa

 tel. (0-22) 57 20 251

 faks: (0-22) 57 20 273

 email: dentistry@wum.edu.pl